Privacybeleid

Privacy Policy voor bezoekers www.lunalia.be


Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen

1. Beheer
De websites www.lunalia.be en www.musica-divina.be staan onder beheer van Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen vzw

Adres: Onder-den-Toren 12, 2800 Mechelen
Mail: [email protected] en [email protected]
Telefoon: 015 26 23 41
BTW-nummer: BE 0411.975.529

2. Gegevens van bezoekers

  • 2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.lunalia.be en www.musica-divina.be worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  • 2b Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
  • 2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

3. Cookies
De website maakt door de nieuwe wet van 10 juli 2012 geen gebruik van persistent Cookies. Dit betekent dat er geen gegevens (zoals taalvoorkeur) permanent worden bewaard tijdens je bezoek aan de website. Alles wordt bijgehouden aan de hand van tijdelijke sessies of functionele cookies.

  • Essentiële cookies zijn nodig om de website te laten functioneren. Door het gebruik van deze cookies werken de basisfuncties zoals paginanavigatie, beveiliging en de laadtijd. De levensduur van zo’n cookie is tijdelijk, het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je een formulier niet helemaal opnieuw moet invullen wanneer je de pagina herlaadt of een fout maakt.
  • Functionele cookies gebruikt Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen om je voorkeuren bij te houden. Zo onthouden ze bijvoorbeeld je taalkeuze, inloggegevens of de regio waarin je woont. Zo kunnen wij het gebruiksgemak voortdurend optimaliseren.
  • Analytische cookies die informatie verzamelen over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.
Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Dit cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 18 maart 2018.
De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen.

Disclaimer
1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • 1a Het verwerken van de bestelling.
  • 1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:

  • 2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Volgens de GDPR zijn de volgende rechten van toepassing voor de bezoeker:

1. Recht op inzage/toegang

Iedere gebruiker en bezoeker waarvan je gegevens verzamelt, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.

2. Recht op rechtzetting

De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

3. Recht om te worden vergeten

De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

4. Recht om klacht in te dienen

De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

5. Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

6. Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

7. Recht op overdraagbaarheid

De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan en andere verantwoordelijke over te dragen.

8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.